Späť

 • Poslanie
 • Ciele
 • Princípy a zásady

 • Komu pomoc ponúkame
 • Komu a kedy pomôcť nemôžeme

 • Domáci poriadok domova na polceste D-partner (PDF)
 • Dĺžka pobytu

 • Bývanie v zariadení sociálnych služieb
 • Bývanie v byte

 • Miesto a kapacita
 • Cenník sociálnej služby

 • Ako požiadať o poskytovanie sociálnej služby
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v domove na polceste D-partner (PDF)
 • Potvrdenie od lekára (PDF)


 • Domovy na polceste finančne podporuje Prešovský samosprávny kraj.

                                         psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist