Komu pomoc ponúkame Späť


Verejné ospravedlnenie klienta

• mladým mužom, ktorí chcú zodpovedne žiť samostatný život

• od 18 rokov

• aj študentom

• odchádzajúcim z detského domova

• odchádzajúcim z profesionálnej náhradnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti

• prichádzajúcim z iného typu sociálneho zariadenia

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist