Cenník sociálnej služby Späť


Verejné ospravedlnenie klienta

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby zahŕňa: špecializované sociálne poradenstvo, bývanie, vybavenie izieb a zariadenia, spotrebu vody a elektriny, využitie pevnej telefónnej linky, wifi internet a TV.

Úhradu za poskytovanie sociálnej služby klient realizuje mesiac vopred. Klient s jednorazovým príspevkom na uľahčenie osamostatňovania uhrádza poskytovanie sociálnej služby šesť mesiacov vopred.

Bývanie v zariadení sociálnych služieb na ul. Ďumbierska č. 40 v Prešove: 1,80 €/deň/osoba

Bývanie v byte na ul. Ďumbierska č. 20 v Prešove: 3,74 €/deň
pri 2 klientoch 1,87 €/deň/osoba


Depozit - jednorazový poplatok na prípadne škody pri nástupe klienta: 100 € (pri odchode sa vracia)

Poplatok za užívanie malej chladničky v zariadení sociálnych služieb: 5 €/mesiac

Poplatok za pranie posteľnej bielizne pri odchode klienta: 2 €

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist