Komu a kedy pomôcť nemôžeme Späť


Verejné ospravedlnenie klienta

• tým, ktorí nemôžu zaplatiť za sociálne služby mesiac vopred

• záujemcom, ktorí nesúhlasia s podmienkami poskytovania sociálnej služby

• ľuďom, ktorí hľadajú iba ubytovanie

• osobám neschopným pobytu z dôvodov infekčného ochorenia

• tým, ktorých stav vyžaduje poskytovanie ústavnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení

• osobám, ktorých správanie by závažným spôsobom narušovalo kolektívne súžitie

• neschopným samostatného pohybu bez pomoci druhej osoby

• osobám so zrakovým a sluchovým postihnutím

• duševne chorým

• závislým na alkohole, drogách a gamblingu

• odsúdeným za čin spojený s násilnou trestnou činnosťou

• rodičom s deťmi

• ak v zariadení nemáme voľné miesto

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist