Princípy a zásady Späť


Verejné ospravedlnenie klienta

„Dobrovoľnosť a vlastná voľba“

Sme presvedčení, že iba „chcenie“ klientov a ich vlastné rozhodnutia môžu priniesť pozitívnu zmenu.

„Cieľavedomá aktivita“

Myslíme si, že iba každodenná cieľavedomá práca pomôže klientom začleniť sa do bežného života.

„Samostatnosť“

Kladieme dôraz na samostatnosť človeka. Nevykonávame činnosti za klientov, dôverujeme im, prípadne poskytneme potrebnú podporu. Naša pomoc je zameraná na postupné odpútavanie klientov od závislosti na sociálnej službe.

„Individuálny prístup“

Rešpektujeme každého klienta s jeho rozdielnymi potrebami, schopnosťami a cieľmi, na základe čoho prebieha poskytovaná služba.

„Dôstojnosť“

Ku všetkým klientom pristupujeme rovnako, bez rozdielu pohlavia, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie a spoločenského postavenia.

„Súkromie a diskrétnosť“

Rešpektujeme súkromie, dbáme na ochranu osobných údajov a zachovávame dôvernosť informácií o klientoch.

„Bezpečnosť“

Vytvárame bezpečné a priateľské prostredie.

„Rovnosť“

Našim klientom ponúkame rovnaký prístup k sociálnym službám a garantujeme rovnaké práva a povinnosti.

„Efektivita“

Vyhodnocujeme úspešnosť plnenia individuálnych cieľov klientov.

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist