Podpora projektov

Špecializované sociálne poradenstvo a bývanie v domovoch na polceste pre mládež po odchode z detských domovov.

Projekty podpory sú zamerané na kvalitné poskytovanie sociálnych služieb, poradenstvo a vzdelávanie, ktoré pomáhajú mladým ľuďom pri úspešnom osamostatňovaní sa.

Stálymi podporovateľmi týchto projektov sú Prešovský samosprávny kraj a IKEA Components s. r. o..

Naši klienti domova na polceste D-partner sa od marca do novembra 2017 zapoja ako dobrovoľníci do enviromentálneho projektu Oddychová zóna "Za dziaka". V spolupráci s obcou Klenov v rámci pracovnej terapie skrášlia životné prostredie obce a vybudujú relaxačné miesto s prírodným jazierkom. Projekt sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou, Nadácii EPH a Nadácii Tatra banky.

Ďalší podporovatelia projektov:

Centrum pre deti a mládež - 2008
Cirkev adventistov siedmeho dňa – 2008, 2009, 2010
Dom farieb Prešov - 2016
Fond primátora Mesta Prešov - 2008
Fusion Group s.r.o. - 2018
Iuventa - NA Mládež v akcii – 2007/2008, 2009/2010
Karpatská nadácia / Nadačný fond Getrag - 2017
Katarína Olszynská - 2012
Komunitná nadácia Prešov – 2005, 2008
Komunitná Nadácia Veľký Šariš - 2020, 2021
Marcel Šálka - 2008
Marián Bodnárik - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Martin Babej - 2014
Marton servis – 2008, 2013, 2014, 2015
Mária Alexandra Antalová - 2015
Mária Šoltésová - 2017
Mesto Prešov – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2020, 2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – 2004, 2005, 2006, 2008, 2014, 2020, 2021, 2022, 2023
Miroslav Sabol - 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Nadácia EPH - 2017
Nadácia ESET - 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
Nadácia J & T - 2008
Nadácia Orange – 2012, 2013, 2014, 2021
Nadácia Pontis - 2009, 2012, 2013
Nadácia pre deti Slovenska – 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Nadácia SPP – 2007, 2008
Nadácia Tatra banky – 2014, 2015, 2016, 2017
Nadácia Volkswagen Slovakia – 2014/2015, 2015, 2016/2017
Nadácia VÚB - 2016
NAY ELEKTRODOM - 2008
NEFO PSK, n. f. – 2007, 2008
Nemenovaná darkyňa JP - 2008
Obec Klenov - 2017, 2018
Peter Frištik – stavebné práce – 2007-2018
Potravinová banka Slovenska - 2009
Rodina Kandrová - 2009
Róbert Bechera – 2007, 2008
Slavomíra Šulíková - 2016
Stanislav Batík - 2019
U. S. Steel Košice, s.r.o. - 2013
UKOVMI MP – umelecké kováčstvo - 2008
ÚPSVaR v Prešove – 2004/2005, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018
WellGiving, o. z. - 2019                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist