Škola osamostatňovania sa

„Štart do života“
„Štart do života“ je prevenčný, interaktívny tréning pre mladých ľudí v centrách pre deti a rodiny pripravujúcich sa na odchod z centra a na život v spoločnosti. Vzdelávací tréningový cyklus ich zorientuje v oblasti bývania, úradov, zamestnania a finančného hospodárenia.

Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia v centrách pre deti a rodiny vo veku od 15 rokov. Školiacu skupinu tvorí cca 12 účastníkov. Vzdelávací program sa bude realizovať v centrách pre deti a rodiny: Spišská Nová Ves, Prešov, Nitra, Slovenské Nové Mesto, Hnúšťa, Veľké Kapušany a Košická Nová Ves - Gelnica - Košice.

Vzdelávacie tréningy v roku 2017 a 2020 podporila Nadácia ESET.

Vzdelávacie tréningy v roku 2016/2017 podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.

Vzdelávacie tréningy v roku 2016 podporila Nadácia ESET.

Vzdelávacie tréningy v roku 2015 podporila Nadácia ESET, Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Tatra banka.

Vzdelávacie tréningy v roku 2014/2015 podporila Nadácia Volkswagen Slovakia.
Vzdelávacie tréningy v roku 2007/2008 a 2009/2010 podporila IUVENTA - Národná agentúra z programu Mládež v akcii.
                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist