Darujte 2 %

Darujte 2 % zo svojej dane z príjmu a zlepšite pripravenosť mladých ľudí z centier pre deti a rodiny na samostatný život!

Naše združenie im aj vďaka Vám v roku 2021 poskytne:
- sociálne poradenstvo,
- podporné bývanie v domove na polceste,
- vzdelávacie aktivity.

Ako postupovať?

1. Osoby podávajúce daňové priznanie

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie na tlačive typu A, vyplní v daňovom priznaní VIII. oddiel. Riadne vyplnené daňové priznanie potom doručí do 31.03.2021 na daňový úrad podľa svojho bydliska a do tohto termínu aj zaplatí daň z príjmov. 2 % zo zaplatenej dane nesmú byť nižšie ako 3 eur.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie na tlačive typu B, vyplní v daňovom priznaní XII. oddiel. Riadne vyplnené daňové priznanie potom doručí do 31.03.2021 na daňový úrad podľa svojho bydliska a do tohto termínu aj zaplatí daň z príjmov. 2 % zo zaplatenej dane nesmú byť nižšie ako 3 eur.

Právnická osoba vyplní v daňovom priznaní VI. časť. Právnická osoba môže poukázať iba 1 % z dane a to rozdeliť pre viacerých prijímateľov. Riadne vyplnené daňové priznanie potom doručí do 31.03.2021 na daňový úrad podľa svojho sídla a do tohto termínu aj zaplatí daň z príjmov. 1 % zo zaplatenej dane pre jedného prijímateľa nesmie byť nižšie ako 8 eur.

Údaje o prijímateľovi 2 % do formulára daňového priznania:

IČO/SID: 379 374 21
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
Sídlo: 
Ulica: Štúrova
Číslo: 3673/23
PSČ: 080 01
Obec: Prešov

2. Osoby zamestnané

Zamestnanec si u zamestnávateľa do 15.02.2021 požiada o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, na základe ktorého mu následne potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.

Zamestnanec potom vyplní „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ a spolu s potvrdením to doručí do 30.04.2021 príslušnému daňovému úradu podľa miesta svojho trvalého pobytu. Doručenie týchto dvoch dokladov na daňový úrad môže zabezpečiť aj naše združenie.

V prípade otázok nás kontaktujte.

V mene našich klientov Vám ďakujeme!
                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist