Kontakt

Sídlo:
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (PSRP)
Štúrova 23
080 01 Prešov


Právna subjektivita:
Občianske združenie

Pracovisko a korešpondenčná adresa:
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (PSRP)
Ďumbierska 40
080 01 Prešov

tel: 051 / 772 17 37
mobil: 0918 644 817, 0911 291 394
e-mail: psrp@kryha.sk
web: www.psrp.sk
Sledujte nás na Facebooku

IČO: 379 374 21
DIČ: 202 184 40 88

Banka:
ČSOB a. s.
č. ú.: 400 818 44 20 / 7500
IBAN: SK41 7500 0000 0040 0818 4420
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Ľudia:
Mgr. Ľuboš Klimek - štatutár organizácie, riaditeľ domova na pol ceste
Mgr. Boženka Klimek - sociálna pracovníčka
Mgr. Róbert Baláž - terapeut

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist