2011 NDS - Škola rodinných financií Späť


OUI Prešov 2011

prezentácia donorov 2011

nechaj aj mne 2011

nerozumiem tomu 2011

kamaráti sme, ale rozpočet má každý sám 2011

obe knižky ti pomôžu 2011

útulok Veľký Slavkov 2011

aj starší domováci musia plánovať 2011

nie je plán ako plán 2011

pracujú ako draci 2011

až toľko dám na cigarety 2011

mám to správne 2011

DeD Medzilaborce 2011

maj kontrolu nad peniazmi 2011

tak blízko a neodpisujú 2011

mobil ako kalkulačka 2011

konečne pizza 2011

DPC Prešov 2011

triedenie výdavkov 2011

zápis do tabuľky 2011

ako rozumieť peniazom 2011

DeD Košická Nová Ves - I. skupina 2011

financiami za lepšie Slovensko 2011

toto si oprav 2011

dobré hospodárenie vyžaduje disciplínu 2011

pizza na záver 2011

II. skupina 2011

pilní domováci 2011

DeD Ružomberok - I. skupina 2011

na čo dáte svoje vreckové 2011

II. skupina 2011

mincu nezješ, ale pizzu áno 2011

DeD Podolínec 2011

odkiaľ budeš mať peniaze na živobytie 2011

kamarátky buďme, ale dlhy si plaťme 2011

DPC Prešov 2011

konzultácia úlohy 2011

zápis výsledkov 2011

ako pracovať s novým rozpočtom 2011

DeD Nižná Kamenica 2011

chápeš bratu 2011

my sa fotiť nechceme 2011

DPC Prešov 2011

zostavovanie prvého rozpočtu 2011

zadeľ podľa položky a dátumu 2011

už som to pochopil 2011

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist