Aktivity - 2021 Späť


aprílové krupobitie... 2021

nám opäť zničilo... 2021

opravované hrádze... 2021

pri jazierku... 2021

v troch vlnách počas jedného dňa 2021

po II. vlne 2021

po III. vlne 2021

po II. vlne 2021

po III. vlne 2021

hrádza po III. vlne 2021

konzultácia v Klenove s Ing. Michalom Kravčíkom 2021

prívalová voda z polí zničila Oddychovú zónu 2021

vodný lievik v poli a tobogan v lese 2021

po konzultácií s p. Kravčíkom a jeho kolegom 2021

stretnutie pri káve 2021

stretnutie pri káve 2021

školenie Štart do života v CDR Prešov 2021

prvý deň školenia 2021

druhý deň školenia 2021

druhý deň školenia 2021

tretí deň školenia 2021

tretí deň školenia 2021

hra Štart do života začína... 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

vyhodnotenie školenia 2021

odovzdávanie diplomov 2021

odovzdávanie diplomov 2021

inštalácia wifi siete 2021

inštalácia wifi siete 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

dovoz guľatiny na hrádzky 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

výkop zárezu pre hrádzku 2021

prestávka na obed 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

sám proti všetkým 2021

nákladiak nám uviazol v nánose jazierka 2021

pomoc pri uvoľnení nakladiaka 2021

bagrovanie nánosu v jazierku 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

brigádnici 2021

prvé dve hrádzky postavené 2021

koláčik od Božky 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

ďalšia hrádzka postavená 2021

drôtovanie 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

stav po II. turnuse brigády 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

piata hrádzka postavená 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

ťažné kone 2021

nové osadenie lavičiek 2021

ej, ale sa sedí 2021

drevo ako drevo 2021

zlodej dreva 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

sadenie stromčekov 2021

čistenie potôčika 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

akože režem 2021

rezanie suchých stromov 2021

montáž zábradlí 2021

montáž zábradlí 2021

montáž zábradlí 2021

montáž zábradlí 2021

stav po IV. turnuse brigády 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

a rúška sú späť 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

náter všetkých komponentov zóny 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

donáškový obed 2021

donáškový obed 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

radosť z práce 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

obnova Oddychovej zóny v Klenove 2021

vynovená tabuľa 2021

stav po V. turnuse brigády 2021

stav po V. turnuse brigády 2021

obnova Oddychovej zóny ukončená 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

školenie Cesta životom podpora Nadácia Orange 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

posedenie pri káve 2021

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist