Aktivity - 2021 Späť


aprílové krupobitie... 2021

nám opäť zničilo... 2021

opravované hrádze... 2021

pri jazierku... 2021

v troch vlnách počas jedného dňa 2021

po II. vlne 2021

po III. vlne 2021

po II. vlne 2021

po III. vlne 2021

hrádza po III. vlne 2021

konzultácia v Klenove s Ing. Michalom Kravčíkom 2021

prívalová voda z polí zničila Oddychovú zónu 2021

vodný lievik v poli a tobogan v lese 2021

po konzultácií s p. Kravčíkom a jeho kolegom 2021

stretnutie pri káve 2021

stretnutie pri káve 2021

školenie Štart do života v CDR Prešov 2021

prvý deň školenia 2021

druhý deň školenia 2021

druhý deň školenia 2021

tretí deň školenia 2021

tretí deň školenia 2021

hra Štart do života začína... 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

hra Štart do života 2021

vyhodnotenie školenia 2021

odovzdávanie diplomov 2021

odovzdávanie diplomov 2021

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist