Karpatská nadácia - IV. turnus brigády Späť


začali sme kameňmi - 1. deň 2017

nakladanie 2017

silák Denis 2017

skúška jazierka 2017

kvetináč pre lekno 2017

krátke osvieženie 2017

dvíhanie kade na podstavec 2017

lekno 2017

štrk na dno jazierka 2017

roznášanie štrku 2017

roznášanie štrku 2017

čistenie okolia jazierka - 2. deň 2017

odburinenie 2017

čas na prestávku 2017

úprava toku 2017

čistenie ukončené 2017

ranná porada - 3. deň 2017

Marek 2017

budovanie kaskády 2017

budovanie kaskády 2017

budovanie kaskády 2017

meranie mostíka 2017

nosiči žrďoviny 2017

aha ropucha 2017

ostrenie kôlov 2017

zatĺkanie kôlov 2017

budovanie chodníka - 4. deň 2017

a práca na mostíku začína 2017

umiestňovanie nosného dreva 2017

umiestňovanie nosného dreva 2017

meranie šírky 2017

cesta na druhý breh 2017

cesta na druhý breh 2017

a mostík je hotový 2017

Lukáš v akcii 2017

naše bývanie 2017

na konci dňa 2017

na konci dňa 2017

budovanie chodníka - 5. deň 2017

montáž zábradlia 2017

obklad kameňmi 2017

obklad kameňmi 2017

dobíjanie energie 2017

fotka do katalógu 2017

montáž zábradlia 2017

obklad kameňmi 2017

obklad kameňmi 2017

na konci dňa 2017

na konci dňa 2017

porada - 6. deň 2017

obklad kameňmi 2017

obklad drevom 2017

obklad drevom 2017

obklad drevom 2017

obklad drevom 2017

obklad drevom 2017

obklad drevom 2017

budovanie chodníka 2017

budovanie chodníka 2017

a 4. turnus je ukončený 2017

takto vyzerá naše dielo 2017

jazierko pravá strana 2017

jazierko ľavá strana 2017

prítok do jazierka 2017

prítok do jazierka 2017

odtok z jazierka 2017

odtok z jazierka 2017

jazierko 2017

jazierko 2017

sadenie vodných rastlín 2017

malé jazierko s vodnými rastlinami 2017

prvý obyvateľ jazierka 2017

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist