Nadácia EPH - VII. turnus brigády Späť


pálenie konáriny - 1. deň 2017

sadenie brečtanu 2017

sadenie brečtanu 2017

sadenie brečtanu 2017

navŕtané otvory v ohnisku 2017

vycentrované lavičky 2017

osadenie kameňa 2017

vysadený brečtan 2017

spálená konárina 2017

vykopávanie stromčekov - 2. deň 2017

vykopávanie stromčekov 2017

táborisko 2017

Viktor 2017

Mikuláš 2017

zakladanie ohňa 2017

jesenná pohoda 2017

opekačka s úsmevom 2017

vymeriavanie brezovej aleje - 3. deň 2017

vymeriavanie brezovej aleje 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

vysádzanie stromčekov 2017

zalievanie stromčekov 2017

vysadená alej 2017

zasadených 30 briez 2017

čas na guľáš 2017

neskorý obed 2017

obed pre Enny 2017

sedem statočných 2017

rozvoz štrku 2017

prepájanie chodníkov 2017

prepájanie chodníkov 2017

prepájanie chodníkov 2017

rozvoz štrku 2017

vysadená alej 2017

vysadená alej 2017

briezka 2017

prepojené chodníky s jazierkom 2017

prepojené chodníky s jazierkom 2017

prepojené chodníky s jazierkom 2017

príprava info tabule 2017

príprava tabule zákazov 2017

písanie textu 2017

písanie textu 2017

písanie textu 2017

náter tabule 2017

montáž tabule 2017

info tabuľa 2017

text tabule 2017

montáž tabule 2017

tabuľa zákazov 2017

text tabule 2017

montáž tabule 2017

studnička 2017

názov studničky 2017

Oddychová zóna Za Dzijaka 2017

Oddychová zóna Za Dzijaka 2017

Oddychová zóna Za Dzijaka 2017

Oddychová zóna Za Dzijaka 2017

konečný výsledok projektu 2017

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist