Nadácia EPH / Nadácia Tatra banky - V. turnus brigády Späť


montáž zábradlia na druhej strane 2017

montáž zábradlia na druhej strane 2017

montáž zábradlia na druhej strane 2017

montáž zábradlia na druhej strane 2017

montáž zábradlia na druhej strane 2017

húf okrasných rýb 2017

zábradlie na druhej strane je hotové 2017

rozvoz štrku - 1. deň 2017

rozvoz štrku 2017

chlebíky od Božky 2017

zber kameňov na obklad - 2. deň 2017

zber kameňov na obklad 2017

rozšírovanie chodníka 2017

úprava dolného valu 2017

takto som si život nepredstavoval 2017

chcel som byť mužom s kravatou 2017

upravený chodník 2017

upravený dolný val jazierka 2017

čistenie plochy posedu 2017

čistenie plochy posedu 2017

oprava kaskády 2017

vykládka kameňov 2017

vykládka kameňov 2017

vykládka kameňov 2017

kaskáda opravená 2017

plocha posedu odburinená 2017

obklad brehu jazierka - 3. deň 2017

obklad brehu jazierka 2017

obklad brehu jazierka 2017

obklad brehu jazierka 2017

výstavba studničky - 4. deň 2017

výstavba studničky 2017

výstavba studničky 2017

výstavba studničky 2017

budovanie násypu 2017

budovanie násypu 2017

budovanie násypu 2017

základ pre studničku 2017

Scooby-Doo 2017

úsmev dobrovoľníka 2017

zamyslenie studniara 2017

voda zo skuže uniká 2017

kamene na ohnisko - 5. deň 2017

výstavba studničky druhý pokus 2017

výstavba studničky druhý pokus 2017

výstavba studničky druhý pokus 2017

plenie záhonu 2017

kamarát do ruky 2017

betónovanie studničky 2017

betónovanie studničky 2017

betónovanie studničky 2017

betónovanie studničky 2017

hĺbenie drenáže 2017

hĺbenie drenáže 2017

obklad studničky - 5. deň 2017

obklad studničky 2017

rozvoz kameňov 2017

rozvoz kameňov 2017

drenáž je hotová 2017

voda nám stále uniká 2017

a netečie cez rúrku 2017

frustrovaní končíme turnus 2017

čistenie jazierka 2017

sadenie vodných rastlín 2017

sadenie vodných rastlín 2017

sadenie vodných rastlín 2017

sadenie vodných rastlín 2017

sadenie vodných rastlín 2017

sadenie vodných rastlín 2017

opravená kaskáda 2017

urobený násyp 2017

namontované zábradlie 2017

obložený prítok 2017

obložený breh jazierka 2017

pripravená plocha posedu 2017

osadená ďalšia lavička 2017

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist