Aktivity - 2009 Späť


na návšteve v CASD 2009

neúspešní hráči 2009

prax študentky SŠ 2009

koncert Úsmev ako dar 2009

zásnuby 2009

konferencia VIVA 2009

oslava I. výročia otvorenia 2009

na otvorení galérie ZOM Prešov 2009

na sobáši priateľov 2009

pasovanie za -slobodných rytierov- 2009

tramping na Bodoni 2009

svadba klientov 2009

návšteva Rómskeho komunitného centra 2009

návšteva u Saleziánov 2009

oslava získania vlastného bytu klientov 2009

pasovanie za -slobodných rytierov- 2009

predvianočná večera 2009

príprava Štedrej večere 2009

Štedrý večer 2009

kurz varenia 2009

                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist