Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (PSRP)
Partners for social development and assistance

Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc - PSRP je mimovládna, nezisková a nezávislá organizácia so sídlom v Prešove, ktorá vznikla v roku 2003 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Poslaním združenia je zlepšovanie spoločenského postavenia sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a udržateľného rozvoja komunít.

V poslednom období sa intenzívne venuje mládeži v ohrození vo veku od 15 – 30 rokov: mládeži pred a po odchode z detských domovov, mládeži zo sídlisk, mládeži, ktorá má súdom nariadené výchovné povinnosti a obmedzenia, mládeži zo sociálne málo podnetného prostredia a pod..

Združenie zabezpečuje svoju činnosť z finančných príspevkov, dotácií, grantov, poukázaných 2 % z dane a finančných darov.


"UŽ 21 ROKOV V NEZISKOVOM SEKTORE"
"UŽ 17 ROKOV V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH"

Nominácia na Roma Spirit 2018


Rozhovor v LifeTv v relácii Dnes


                                       psrp.sk (c) 2010 -       TOPlist